logo


Styret for 2016/17 sesongen består av følgende personer:
  • President: Hans-Martin Roer
  • Visepresident: Dane Lundberg
  • Sekretær: Erlend Drotninghaug
  • Kasserer: Knut Lie